Popular-science Abstract (in Danish)

Mange produkter og systemer har indbygget intelligens, som realiseres af computere og software. Man betegner disse "indlejrede systemer", og meget af den produkt-innovation der sker i disse år, beror på brugen af indlejrede systemer. Insulin penne og ABS bremser er nogle få eksempler, som samtidig er sikkerhedskritiske - dvs. de må ikke kunne foretage utilsigtede handlinger, og de skal reagere i tide. Det er alment kendt, at computere er blevet hurtigere og hurtigere. Mange af de mekanismer man har indført for at opnå dette, betyder desværre, at det er stort set umuligt at forudsige køretiden for et program, og at der er meget stor forskel på den tid man typisk vil se, og den tid der kan garanteres. Der er endvidere ingen sammenhæng mellem disse. De computere man bruger, er derfor ofte unødigt kraftige, og de tidsanalyser der gennemføres, er meget ressourcekrævende. Projektet tager fat om problemets rod, ved at udvikle en computer platform, som er optimeret med henblik på at reducere et programs worst-case køretid, og på at gøre det meget lettere at analysere køretiden. Projektet fokuserer på såkaldte multi-core platforme, og sigter mod realisering vha. FPGA chips - standardchips, som kan konfigureres til at realisere et vilkårligt hardwaredesign. Projektets fokus på indlejrede systemer og FPGA-teknologi er yderst relevant for en bred vifte af danske virksomheder.

The RTEMP project is a 3-year project (2013-2016) funded by the Danish Council for Independent Research, Technology and Production Sciences (4.8 million Kr.)